«ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας συγκαλείται Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», την 27η Ιουνίου 2014,ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Πορτοχέλι, Αργολίδας, εντός του Ξενοδοχείου Αλκυών, με μοναδικό θέμα:

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Οι μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και τα τοιαύτα του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Πορτοχέλι 31 Μαΐου 2014

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ