ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 9796/20/Β/86/13 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
( Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ : 122588613000 - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση της 07.6.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 05.07.2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, εντός του
ξενοδοχείου ΑΛΚΥΩΝ, που βρίσκεται στο Πορτοχέλι, του Δήμου Ερμιονίδας, Ν. Αργολίδας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ον. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας, για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 2013.
2ον. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2013 και λήψη απόφασης
για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
3ον. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση 2013.
4ον. Εξέταση αναίρεσης, ή επικύρωσης της απόφασης Δ.Σ. της Εταιρείας, περί μη λειτουργίας του ξενοδοχείου, για τη τουριστική περίοδο 2014.
5ον. Λήψης απόφασης, περί Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας (προς Μέτοχο, Προμηθευτές, Δ.Ε.Υ.Α.Κ, Ξ.Ε.Ε, ΕΝ.Φ.Ι.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. και Εξόφληση : Λογιστή, Εξόδων Δημοσιεύσεων Ισολογισμού, Πρακτικών Δ.Σ & Γ.Σ, Δόσης Δανείου & Ασφαλίστρων Ε.Τ.Ε, Δ.Ο.Υ. - Φ01.010.
6ον. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7ον. Σχεδιασμός ως προς το ξενοδοχείο (Εκμίσθωση, Πώληση, Εκμετάλλευση κλπ).

Πορτοχέλι 07. 6. 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO